Doelen bereiken? Bel 06-55305515

Sport Coaching & Consultancy

'Positief denken brengt het individu en het team eerder tot resultaat waardoor iedereen meer geniet van dit resultaat….'

Jeugd en jongeren zelf

Er zijn veel jeugdigden en jongeren die het moeilijk vinden om hun leven gestructureerd en op een uitdagende manier te leven. Dit kan komen door remmende factoren als gezondheid, financiën, misfitting, traumatische gebeurtenissen, gezinsproblemen etc. Voor deze jongeren heb ik de Personal Sport & Motivation Coachingstrajecten opgezet. Deze trajecten zijn gebaseerd op eigen ontwikkelde principes en garanderen een optimale en persoonlijke trainingsbegeleiding voor jongeren.

Doelgroepen:

 • Jongeren die zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten
 • Jongeren met of zonder uitkering
 • Jongeren met licht traumatische ervaringen; scheiding, gezinsproblemen, overlijden
 • Jongeren die moeilijk geaccepteerd worden of denken niet geaccepteerd te worden
 • Overige kwetsbare jongeren: jongeren met obesitas of lichte angststoornissen
 • Jongeren in asielzoekerscentra

Doelen:

Door middel van sport jongeren begeleiden en coachen met als doel:

 • Activeren, vitaal worden! Zorgen voor regelmaat en een juiste balans in het leven
 • Het opwekken van positieve energie en een positief gevoel
 • Uit je schulp/isolement komen en laten zien dat iedereen zijn eigen kwaliteiten heeft
 • Vooruit komen en ontwikkelen
 • Oplaadpaal zijn voor Jongeren! Uit het rood en weer in het groene komen
 • Luisteren naar jezelf. Welke zaken spelen mee waardoor het minder gaat
 • Werkervaring opdoen in de sportwereld

Betrokken partijen

Er zijn diverse instanties die bij jeugd en ongerenprojecten betrokken zijn. Denk hierbij aan gemeenten met grote begrotingstekorten of uitdagende projectvraagstukken, instellingen met activatie- en plaatsingsuitdagingen in het sociale domein, verenigingen en bonden met vrijwilligerstekorten of beleidsproblemen etc. Binnen de Sport Coaching worden gemeenten, scholen, verenigingen, stichtingen en andere Instellingen ondersteund om projecten op te zetten voor jongeren. Dit behelst projecten voor kwetsbare Jongeren maar ook algemenen projecten voor scholen en overige instellingen.

Doelgroepen:

 • Gemeenten en overige overheden
 • Scholen
 • Instellingen betrokken bij het sociale domein
 • Verenigingen betrokken bij jeugd en jongeren
 • Zorgverzekeraars
 • Sportbonden betrokken bij jeugd en jongeren
 • Collega coaches die samen deze trajecten willen uitrollen

Doelen:

 • Jeugd en jongeren binnen de doelgroepen activeren, enthousiasmeren en laten deelnemen
 • Opzetten van verbetertrajecten voor jeugd en jongeren op scholen en instellingen
 • Opvullen van planningshiaten d.m.v. Burgerschapsleer trajecten of andere leertrajecten
 • Het rendabeler maken van projecten
 • Opzetten projecten binnen het sociale domein
 • Het optimaliseren van bestaande projecten binnen het sociale domein
 • Checken, beoordelen en aanpassen lopende projecten binnen het sociale domein
 • Beoordelen, verbeteren of opzetten van jeugd/ jongeren beleid bij verenigingen

Activiteiten Sport

Coaching

 • Personal Sport & Motivation Jongeren Coaching
 • Coachen van teams
 • Coachen van besturen en management
 • Jobcoaching

Counseling

 • Raadgever en sparringpartner op het gebied van sportvraagstukken

Consultancy

 • Ondersteuning bij opstelling van beleid en visie
 • Ondersteuning bij implementeren beleid en visie
 • Ondersteuning bij overige sport vraagstukken in sociale domein en sport domein