Doelen bereiken? Bel 06-55305515

Jongeren Coaching & Consultancy

''Niet rouwen om een verkeerde actie of handeling…. Dit geeft negatieve energie en vermindert de kans op resultaat….'

Jongeren zelf

Er zijn veel jongeren (tussen de 15-27 jaar) die het moeilijk vinden om hun leven gestructureerd en op een uitdagende manier te leven. Dit kan komen door remmende factoren als gezondheid, financiën, misfitting, traumatische gebeurtenissen, gezinsproblemen etc. Mijn Coaching & Counseling trajecten om dit patroon te doorbreken zijn bijzonder en uitdagend te noemen. Graag maak ik samen met jou een Sport & Motivatie Plan om deze negatieve patronen te doorbreken en om aan de slag te gaan om jouw nieuwe doelen te realiseren.

Doelgroepen:

 • Jongeren die zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten
 • Jongeren met of zonder uitkering
 • Jongeren met licht traumatische ervaringen; scheiding, gezinsproblemen, overlijden
 • Jongeren die moeilijk geaccepteerd worden of denken niet geaccepteerd te worden
 • Overige kwetsbare jongeren: jongeren met obesitas of lichte angststoornissen
 • Jongeren in asielzoekerscentra

Doelen:

Door middel van voetbal jongeren begeleiden en coachen met als doel:

 • Activeren, vitaal worden! Zorgen voor regelmaat en een juiste balans in het leven
 • Het opwekken van positieve energie en een positief gevoel
 • Uit je schulp/isolement komen en laten zien dat iedereen zijn eigen kwaliteiten heeft
 • Vooruit komen en ontwikkelen
 • Oplaadpaal zijn voor Jongeren! Uit het rood en weer in het groene komen
 • Luisteren naar jezelf. Welke zaken spelen mee waardoor het minder gaat
 • Werkervaring opdoen in de sportwereld
 • Loopbaanadvies, opleidings- en ontwikkelings begeleiding

Betrokken partijen

Er zijn diverse instanties die bij jongerenprojecten betrokken zijn. Denk hierbij aan gemeenten met grote begrotingstekorten of uitdagende projectvraagstukken, instellingen met activatie- en plaatsingsuitdagingen in het sociale domein, verenigingen en bonden met vrijwilligerstekorten of beleidsproblemen etc. Mijn coaching, counseling en consultancy trajecten zijn zeer zorgvuldig opgezet en behelzen onder anderen trajecten en projecten voor kwetsbare jongeren, projecten voor scholen en overige instellingen. Graag ondersteun ik bij het optimaliseren van de jeugdzorg binnen een organisatie of gemeente. Dit met een knipoog naar de dagelijkse realiteit van deze jongeren.

Doelgroepen:

 • Gemeenten en overige overheden
 • Scholen
 • Instellingen betrokken bij het sociale domein
 • Verenigingen betrokken bij jongeren
 • Zorgverzekeraars
 • Sportbonden betrokken bij jongeren
 • Collega coaches die samen deze trajecten willen uitrollen

Doelen:

 • Jongeren binnen de doelgroepen activeren, enthousiasmeren en laten deelnemen
 • Opzetten van verbetertrajecten voor jongeren op scholen en instellingen
 • Opvullen van planningshiaten d.m.v. Burgerschapsleer trajecten of andere leertrajecten
 • Het rendabeler maken van projecten
 • Opzetten projecten binnen het sociale domein
 • Het optimaliseren van bestaande projecten binnen het sociale domein
 • Checken, beoordelen en aanpassen lopende projecten binnen het sociale domein
 • Beoordelen, verbeteren of opzetten van jeugdbeleid bij verenigingen

Activiteiten Jongeren

Coaching

 • Personal Sport & Motivation Jongeren Coaching
 • Coachen van teams en managers
 • Jobcoaching
 • Loopbaanadvisering

Counseling

 • Raadgever en sparringspartner op het gebied van jongeren vraagstukken

Consultancy

 • Ondersteuning bij opstelling van beleid en visie
 • Ondersteuning bij implementeren beleid en visie
 • Ondersteuning bij overige jongeren vraagstukken in sociale domein